Vahetuse alustamine, lõpetamine ja vahetuse aruanne


Vahetuse alustamiseks ei pea üldjuhul midagi tegema. Kui eelmine vahetus on lõpetatud, siis avatakse kassa avamisel automaatselt uus vahetus.

---------------------------------------------------------

Vahetuse lõpetamine, kui kasutatakse kassalehte

Vahetuse lõpetamiseks tuleb klõpsata kassa aknas nupul "Vahetuse lõpp" või klaviatuuril klahvi F8:


Seejärel avaneb kassalehe koostamiseks vahetuse valiku aken, kus on märgistatud viimane vahetus. Kui see sobib, siis klõpsata nupul OK:

Edasi avab programm kassalehe sisestamise akna. Sinna tuleb sisestada erinevate kupüüride arv. Sendid tuleb komaga summana (ise kokku liita) sisestada üheeuroste reale. Seejärel salvestada (nupp Salvesta):


Seejärel avanevas kassalehe sulgemise kinnituse aknas vastata JAH:


Seejärel avaneb vahetuse aruande valimise aken, kus on märgistatud viimane vahetus. Kui see sobib, siis klõpsata nuppu OK:


Seejärel avaneb vahetuse aruande aken, kuhu saab märkida, kes vahetuse lõpetas, ja märkused, näiteks mis vahetuse jooksul olulist juhtus. Kui see on valmis, siis vajutada OK:


Seejärel avaneb vahetuse aruanne. Kui kõik on korras, siis vahetuse lõpetamiseks ja sulgemiseks tuleb klõpsata aruande all nuppu "Sulge ja prindi" või ülal paremal nuppu OK. Kui enne seda teha linnuke all olevasse kasti "Näita eelvaadet", siis aruannet ei prindita, ainult salvestatakse


Seejärel avanevas toimingu kinnitamise aknas tuleb veel kord klõpsata JAH:---------------------------------------------------------

Mida teha, kui kassalehele sai summa valesti?

Oluline on teada, et sama vahetuse kassalehed summeeritakse. Kui läks valesti ja vahetus pole veel suletud, siis saab lisada kassalehe, kuhu siis tuleb lisada summa, mis on vaja liita esimesele selle vahetuse kassalehele (miinusmärgiga, kui on vaja sellest lahutada).
Kui vahetus on suletud, siis kassalehte enam lisada ei saa.

---------------------------------------------------------

Väga lühidalt siis akende kaupa:

Kassaaknas F8 > OK > SISESTA KASSAS OLEV RAHA + nupp Salvesta > Jah > OK > SISESTA OMA NIMI + märkused + OK > Sulge ja prindi > JAH

---------------------------------------------------------

Juhataja näeb vahetuste andmeid Jaemüük > Hooldus > Vahetuste andmed alt:---------------------------------------------------------

Vahetuse aruanne ilma kassaleheta


Ilma kassaleheta seadistuse korral tuleb sularaha jääk sisestada summana vahetuse aruande sellele lehele, kuhu sisestatakse vahetuse lõpetaja nimi ja märkused:


Kui loetud sularaha vahetuse aruandel ei klapi, siis seda näeb kohe enne vahetuse sulgemist sularaha üle- või puudujäägina, siis saab vahetuse sulgemise katkestada nupuga Katkesta. Seejärel saab alustada sama vahetuse sulgemist otsast peale, lugeda sularaha üle ja lisada õige loetud sularaha summa:


Kui siiski on juhtunud, et on suletud vigane vahetuse aruanne, siis selle avamiseks tuleb valida vasakult menüüst "Vahetuse aruanne". Hiire vasakklõps sellel avab vahetuste aruannete nimekirja.


Hiire parema klahvi klõps viimasel vahetuse aruande real, mida tahetakse parandada, avab rippmenüü, kus klõps real "Ava vahetuse aruanne" avab suletud aruande (kaob "+" veerust "Aruanne suletud").


Kui seejärel teha kaks hiire vasakklõpsu avatud aruande real, avaneb juba lõpetatud vahetuse aruande sisestusaken, kus saab vajadusel loetud sularaha summa ära parandada. Seejärel tuleb aruanne sulgede nagu ikka.