Lõpparve koostamine

Lõpparve tegemiseks töötajale tuleb töötaja lepingule märkida lõppkuupäev, kui see puudub (tähtajalistel lepingutel eelnevalt täidetud, tähtajatutele lepingutele tuleb märkida enne lõpparve tegemist).

Lõpparve tegemiseks tuleb lisada uus palgaleht palgalehe tüübiga PL:

Palgalehe tüüp PL lisab töötajale töötasu arvutades puhkusetasu kompensatsiooni arvestusrea automaatselt (palgatüübi PUHKKOMP).

Puhkusetasu kompensatsiooni päevade arv leitakse puhkusereservi arvutustest ja keskmine kalendripäeva tasu arvutatakse nagu puhkusetasu puhul.