Uus e-arve lahendus (EDI)

Häälestus klienditabelis

Esimesena tuleks teha ära häälestus klienditabelis Üldandmed > Kliendid > Muud andmed > EDI seadistus selle kliendi peal, kellele soovitakse läbi API (ehk programm saadab automaatselt mingi aja tagant) elektroonilisi dokumente edastama hakata. Dokumentide vastu võtmise jaoks ei ole vaja häälestust teha. Kui e-arveid saadetakse EDI-nupuga ühekaupa, siis ei pruugi ka siin toodud häälestus oluline olla (oleneb muudest seadistustest ja sellest, kas kasutatakse mitut e-arve teenuse pakkujat).
Valida EDI tunnuse valikust soovitud teenusepakkuja (Telema, Omniva vm):
Järgmisena tuleb valida EDI teisenduse lahtrisse dokumendi liik, mida hakatakse saatma:
Kui valitud dokumendi liigiga ei pea kaasa minema dokumendi pdf, siis prindivormi valima ei pea.

E-arve saatmine

Saatmiseks tuleb kõigepealt saadetav dokument aktiivseks teha (piisab ühest hiireklõpsust) ja käivitada skript (vajutada nuppu ülal paremas nurgas) Lisa >EDIOK.Dokumendivaates päises on dünaamiline EDI seisundi väli 'EDI sündmus', mis hakkab vastavalt Noomi ja Telema või mõne teise API suhtlusele dokumendi sündmustest end värskendama.

Skript Lisa >EDIOK lisab dokumendi sündmustesse kirje 'EDI valmis saatmiseks' ning uude EDI seisundi veergu tuleb kirje >EDIOK.


Kui e-arveid saadetakse läbi API (ehk programm saadab arved välja automaatselt mingi aja tagant), siis ei pea rohkem midagi tegema, vaid programm saadab seisundiga >EDIOK dokumendid ise määratud ajal välja.

Käsitsi saatmiseks tuleb saadetav dokument aktiivseks teha (piisab ühest hiireklõpsust) ja vajutada nuppu EDI .


Olenemata saatmise viisist tekib dokumendi sündmustesse detailsem logi koos saadetud xml-ga. Sealt saab dokumendi saatmise ebaõnnestumise korral (EDI sündmus >EDIERR) ka infot vea kohta.


Seisundite nimetused 'EDI sündmus' väljal

>EDIOK = arve ootab üleskorjamist. See seisund peaks mõne aja möödudes muutuma >EDI-ks.>EDI = teenusepakkujale on dokument edukalt saadetud .NB!  >EDI on väljuv/eksporditav ja <EDI on sissetulev/imporditav dokument.
>NOEDI = dokumendil oleval kliendil puudub EDI seadistus. Seda dokumenti enam automaatselt ei saadeta, soovi korral saab käsitsi saata seda EDI-nupuga .>EDIERR = dokumendi saatmine on ebaõnnestunud. Tuleks analüüsida viga sündmustes olevast logist.