Hüvitatavate haiguspäevade arvu muutmine seisuga 01.05.2021

Uus kord: töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa hakkab hüvitist maksma alates kuuendast päevast (https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/haigushuvitis-alates-010121).

Uue korra sisseviimiseks tuleb avada tabel Maksumäärad moodulis Palk/Hooldus/Muud andmed:


Maksumäärade tabelisse on lisatud eraldi reana uue korra alguskuupäev 01.01.2021 veergu Alates lahtrisse ning veergu F.haigushüv.päevad 2-5, kui uus kord algas.

NB! Nüüd tuleb vajadusel lisada maksumäärade tabelisse eraldi reana uue korra pikendamise alguskuupäev 01.05.2021 veergu Alates lahtrisse ning veergu F.haigushüv.päevad 2-5. Kõige lihtsam on teha koopia viimasest reast klahviga F6 ning muuta ära alates kuupäev. 

Oluline on sisestada ka korra lõppemise kuupäevaga rida tulevikku. Kui see kord kestab kuni 31.12.2021, siis alates kuupäev peab olema 01.01.2022 ning hüvitatavate haiguspäevade arv jälle 4-8.