Sularaha väljamakse kassast

Inkassatsiooni tõttu, suuremate kupüüride seifi panemiseks või muul põhjusel raha väljastamiseks kassast tuleb kassaaknas kirjutada väljamakstav summa Sisesta-väljale ja vajutada nuppu Raha välja või klaviatuurilt klahvi F4. Seejärel küsitakse, kas ikka soovite kinnitada sularaha väljamakse dokumendi ning jaatava vastuse korral vormistatakse sularaha väljamakse dokument.


Kassast sularaha väljamakse dokumendid salvestatakse kassadokumentide alla ehk need leiab Noomi vasakust menüüst Dokumendid > Dokumendid > LV Arved välja > 5 Jaemüügi arve.
Sularaha väljamakse otsikood on $ – selle järgi on vajadusel võimalik ka kõik sularaha väljamakse dokumendid kiirfiltri abil välja otsida (või aruannetest välistada).


Sealtsamast jaemüügi dokumentide juurest saate vajadusel dokumendi ka avada ja selles muudatusi teha.
Näiteks sularaha väljamakse dokumendi kuupäeva muutmiseks (näiteks kui olite sunnitud sularaha väljamakse dokumendi vormistama tagantjärele) võtke avatud dokumendi päises lahti teine kaart „Dok. number ja kuupäev". Seal tehke üks hiireklõps lahtri nimetusel „Dok. kuupäev", et muuta kuupäeva väli muudetavaks. Seejärel saate kuupäeva lahtri lõpust kolmest punktist avanevast kalendrist valida dokumendile uue kuupäeva. Pärast seda salvestage dokument paremalt ülevalt Salvesta-nupuga.