Laekuvad arved

Kliendi poolt makstavate arvete märkimiseks liikuge Laekuvad arved -> Laekumine -> Ostjad:

Avaneb laekumiste märkimise aken:

nupu all näidatakse neid kliente, kes on käesoleva hetke seisuga võlgu:

Valides kliendi, kellele soovite laekumist märkida, avaneb laekumiste märkimise aken:

Et märkida arve, mis laekus, tehke sobiva arve rea peal topeltklõps hiirega või vajutage klaviatuuril tühikut. Lahtrisse M. tekib täpike, mis näitab, milline arve on märgitud.

 

Pärast rea märkimist näidatakse ekraani parempoolses osas, kui palju arveid summaliselt märgiti, palju on kliendi koguvõlg ja palju ettemaks:

Kui laekuvate arvete read on märgitud, vajutage nuppu  . Avaneb makse kinnitamise aken:

Määrake kuupäev ja konto, kuhu arve laekub. Laekumise kinnitamiseks vajutage OK.

Kui arve laekub osaliselt, märkige ära arve, mida makstakse ja "Kokku maksta" lahtrisse sisestage summa, mis laekus. Seejärel vajutage  nuppu ja lõpetage toiming tavapärasel moel.

Kui arvet makstakse suuremas summas kui arve on, märkige ära arve, mida makstakse ja "Kokku maksta" lahtrisse sisestage summa, mis laekus.

Seejärel vajutage  nuppu. Avaneb aken, kus küsitakse, kas soovite märkida automaatselt:

Kui vajutate "Ei", avaneb aken, kus küsitakse, kas soovite näidata enammakstud summat ettemaksuna:

Kui vajutate "Jah", küsitakse ettemaksule dokumendi numbrit:

Sisestage number ja vajutage OK. Avaneb makse kinnitamise aken, kuhu sisestage laekumise kuupäev ja konto, kuhu arve laekub:

Kui arve laekub kassasse, saab automaatselt tekitada laekumise märkimise kaudu kassa

sissetuleku orderi. Selleks märkige linnuke "Koosta dok." lahtrisse ning valige dokument:

Kui soovite, et kassa sissetuleku order välja prinditaks, valige valikust "Prindi: kassas":

Kui soovite, et laekumiste aknas näidataks dokumendi summad dokumendi valuutas, tuleb kontoplaanis nõuete kontole märkida Rahaühik “Jah”. Kui rahaühik on “Ei”, siis näidatakse laekumiste aknas dokumendi summa EUR-ides.

Kui kontoplaanis on märgitud rahaühik "Jah", saab laekumiste märkimise aknas valida ka rahaühikut. Rahaühik EUR - näidatakse eurodes koostatud arveid. Rahaühik USD - näidatakse USD-des koostatud arveid:

Kui laekumistes on üleval arved, mida soovite tasaarveldada, märkige read ja vajutage nuppu .

Kui soovite dokumenti tõsta mõnele teisele kontole, vajutage nuppu . Avaneb tõstmise aken, kust valige konto, millele soovite tõsta:

Valikusse kontode lisamiseks liikuge Finants -> Hooldus -> Kontoplaan. Valige konto, mida soovite valikusse lisada ja pange

Makse tüübiks ‘Muu’:

Kui soovite laekumiste aknas näha kõiki valitud kliendiga seotud arveid/laekumisi (ka neid mis on juba laekunud), vajutage sisse nupp .

Kui soovite võtta valitud kliendi kohta võlgnevuste aruannet, vajutage nuppu . Kui eelnevalt on sisse lülitatud  nupp, kuvatakse aruandesse kõik seda klienti puudutavad toimingud.

Olles dokumendi rea peal ja vajutades nuppu , avaneb aken, kus kuvatakse kõik selle arvega seotud toimingud:

Nupp näitab kõiki seotud kandeid alates finantsi esimese perioodi algusest. Vaikimisi näidatakse avatud finantsi perioodi ja üks aasta vanemaid kandeid.

Kui ettevõttes on kasutuses erinevad ostjate laekumise kontod ja on soov, et laekuvate arvete all saaks neid eraldi märkida, tuleks minna Finants -> Hooldus -> Kontoplaan -> Võlaregistrid. Tuleb juurde teha uus rida, panna sellele ID, nimetus ja valida konto. NB! Et lisatud register kasutajale nähtavale tuleks, peab SUPERUSER kasutaja sellele õigused andma.