Tööajatabeli täitmise juhend

Tööajatabelit saab täita nii moodulis Palk (Palk > Tööaja tabel) kui ka moodulis Personal (Personal > Tööaja tabel). Mõlemas moodulis on tegemist sama tabeli ja samade andmetega.


Tööajatabeli nupupaneel

Tööajatabelisse andmete sisestamiseks või muutmiseks tuleb sisse lülitada nupp .

Nupuga  lisatakse isikud avaneva rippmenüü  valiku põhjal.

Valik Valitud isik avab personali nimekiri, kust saab valida töötaja.

Kui valida Lepingutest, tuleb küsimus, kas lisada lepingutest isikud. Vastates , leitakse isikud lepingutest.

Nupuga  saab kustutada tööajatabelist olemasolevaid andmeid töötaja kaupa või märgistades mitme töötaja kaupa.

Nupuga  saab kopeerida tööajatabelis korduvaid andmeid (vt allpool olevat peatükki Töötundide automaatne lisamine).

Nupuga  avaneb tabel Puudumised.

Nupuga  saab värskendada tööajatabeli andmeid, kui midagi muuta algandmetes ja soov on näha lisatud/muudetud andmeid (nt peale puudumise lisamist).

Nupuga  saab panna erinevaid programmijuppe ehk scripte midagi tegema (nt saab panna norm- ja ületunde arvutama).

Nupuga  saab panna tööajatabeli printimise vaatesse (eelnevalt tuleb valida sobivad andmeväljad). 

Nupp  sulgeb tööajatabeli.


Funktsionaalsused tööajatabeli andmeväljadel

Kui tööajatabelis asetada kursor arvandmetesse ja klõpsata hiire paremat klahvi, avanevad järgmised funktsionaalsused:

Isik - avaneb isikuandmete muutmise vaade, kus peale andmete muutmist tuleb vajutada nuppu Salvesta:

Leping - avaneb lepingu muutmise vaade, kus peale andmete muutmist tuleb vajutada nuppu Salvesta:

 Puudumine - avaneb puudumise muutmise vaade, kus peale andmete muutmist tuleb vajutada nuppu Salvesta:

Lisa puudumine - saab lisada töötajale uue puudumise:

Uue perioodi tööajatabeli loomine

Uue perioodi tööajatabeli loomiseks valitakse esmalt periood (maksimaalselt kuni üks kalendrikuu, soovituslik üks terve kuu) nupuga :

Seejärel tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena küsitakse, millise objekti tööaja andmeid soovitakse sisestada, kui on kasutusel enam kui üks objekt:

Objekti valimise järel avaneb aken, kus küsitakse, kas lisada lepingutest isikud:

Kui valida , siis saab tööajatabelisse töötajad lisada käsitsi, ja kui valida , siis lisatakse automaatselt valitud objekti töötajad lepingutest.

Käsitsi saab töötajaid lisada nupuga , kus saab valida avanevast menüüst Valitud isik või Lepingutest.


Töötundide automaatne lisamine

Kuupalgaliste töötajate (iga tööpäev sama arv töötunde) tööajatabeli täitmiseks on järgmised võimalused:


1. Ühe töötaja kaupa

Asetades kursori töötaja esimese tööpäeva lahtrisse (aktiveerimine) ja vajutades nuppu , tuleb ette aken Tööaja täitmine:

Mitu korda? - sisestatakse väärtus, mitu päeva järjest soovitakse väärtustada välja (nt kuu kal.päevade arv).

Väärtus - sisestatakse töötaja töötundide arv (nt 8). 

Kõik tööpäevad - täidetakse kõik tööpäevad, mille käigus kirjutatakse üle eelnevalt sisestatud andmed.

Tühjad tööpäevad - täidetakse ainult need tööpäevad, mis  on tühjad (ei kirjutata neid lahtreid üle, mis on juba täidetud).

Tööpäevi mitte - ei täideta tööpäevi, kuid peaks valima linnukese, kas Täita nädalvahetus või Täita püha nende väljade väärtustamiseks.


2. Märgitud töötajate kaupa

Töötajaid saab märgistada klahvidega CTRL + hiire vasakklahv töötaja real, kus on ees rea number. Märgistatud töötaja rea ette tekib väike must punkt ja rida muutub kollaseks.

Peale töötajate märkimist vajutades nuppu , tuleb ette aken Tööaja täitmine:

Väärtus - sisestatakse töötaja töötundide arv (nt 8). 

Kõik tööpäevad - täidetakse kõik tööpäevad, mille käigus kirjutatakse üle eelnevalt sisestatud andmed.

Tühjad tööpäevad - täidetakse ainult need tööpäevad, mis  on tühjad (ei kirjutata neid lahtreid üle, mis on juba täidetud).

Tööpäevi mitte - ei täideta tööpäevi, kuid peaks valima linnukese, kas Täita nädalvahetus või Täita püha nende väljade väärtustamiseks.


3. Uue tööaja tabeli perioodi loomisel on vaikimisi töötajate tööaeg täidetud

Eelnevalt tuleb automaatne täitmine seadistada moodulis Personal/Hooldus/Personali parameetrid:

Valida vaheleht Osakonnad:

Osakondade lõikes on kirjeldatud ametikohad. Iga ametikoha lõikes tuleb üle vaadata, millistele ametikohtadele soovitakse automaatset täitmist:

Selleks tuleb märkida linnuke nendele ametikohtadele, kus soovitakse tööaja tabelit täita automaatselt.