Noomis kasutatavad kuumklahvid/kiirklahvid


Üldised kuumklahvid


F2 – avab tabelitest valiku.

F3 – 'Käivita' nupp.

F4 – 'Muuda' režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine.

F5 – uue kirje lisamine.

F6 – rea kopeerimine.

F7 – otsing aktiivsest tabelist (F3 – otsib järgmise tulemi).

F8 – rea kustutamine.

F9 – salvestamine, lao sulgemine.

F10 – prindivormi eelvaade.

F11 – otsing queryga kirjeldatud tabelist (Muud andmed).

Ctrl+F4 – suletakse aktiivne aken NOOM-i sees ehk (error).

Ctrl+F6 – avatud vahekaartide vahel liikumine.

Ctrl+F10 – lao avamine.

Ctrl+Alt+F10 – toob nähtavale lokaalbaasis 'Lokaal' nuppu kauba valiku aknas.

Ctrl+A – jooksva lahtri väärtus valimine.

Ctrl+C – jooksva lahtri väärtus kopeerimine.

Ctrl+X – jooksva lahtri väärtus lõikamine.

Ctr+V – märgistatud väljale kopeeritud väärtuse asetamine.

Ctrl+H – kauba valiku aknas 'Ajalugu' nupp.

Ctrl+F – otsingu akna avamine (skripti tekstist otsimine, edasi saab liikuda kombinatsiooniga Ctrl+L).

Ctrl+G – aruande eelvaate akna nupureal lk nr-i sisestamise akna avamine, mida soovitakse vaadata.

Ctrl+R – värskendab aktiivse tabeli vaate

Tab – aktiivsest tabelist välja liikumiseks.

Shift+Tab – aktiivsest tabelist välja liikumiseks.

Alt+F – kiirfiltri aktiveerimine.

Alt+F3 – kalkulaator.

Alt+F4 – programmist välja logimise küsimine.

Alt+P – viib Üldandmed tabeli esimese parameetri sisestusväljale.

Alt+Space – avatud menüüpuu paneeli aktiveerimine.

Ctrl+PgUp – eelmisele kirjele liikumine.

Ctrl+PgDn – järgmisele kirjele liikumine.

Ctrl+Tab, Ctrl+Shift-Tab, Ctrl+F6 – vahetatakse NOOM-i sees avatud aknaid vastavalt järgmine või eelmine.

Ctrl+Alt+Home – suletakse kõik avatud Noomi aknad ja toimub programmist väljalogimine.

Ctrl+Alt+Esc – vähendatakse Noomi aken tegumiribale.

Ctrl+Alt+F10 või AltGr+F10 – aktiveeritakse ja deaktiveeritakse Süsteemimenüü valikud.

Ctrl+Alt+F11 – peidetakse ja kuvatakse NOOM-i ülemine rida, millel asuvad "Kiirvaliku nupupaneel" ja "Andmetöötluspaneel". Kasutatakse, et säästa ekraani ruumi väiksema monitoriga töötamisel (näiteks müügis).

Ctrl+Alt+F12 – avaneb tõlkimise aken, et redigeerida NOOM-is kuvatud tekst.

Ctrl+Up – aktiivse rea teiste ridade suhtes üles liigutamine.

Ctrl+Down – aktiivse rea teiste ridade suhtes alla liigutamine.

Ctrl+1 – menüüpuust kiirvaliku paneelile lohistatud kiirvaliku ikooni järjekorra number.

Ctrl+2 – menüüpuust kiirvaliku paneelile lohistatud kiirvaliku ikooni järjekorra number. JNE.

Parem hiire klahv – SQLis tabeli nime peal avab valiku seotud SQL käskudest (trigerid, protseduurid, indeksid)


Tabelites kasutatavad kuumklahvid


F2 – Muudab aktiivse tabeli rea järjestust.

F4 – paranda, redigeeri, muuda. Võimaldab aktiivset kirjet muuta. Dokumentides avab aktiivse dokumendi parandamiseks, Kaupade ja Klientide all lülitab sisse "Muuda" nupu.

F5 – lisada uus kirje. Kehtib enamikes tabelites (Kaubatabelis on vaja eelnevalt alla lülitada "Muuda" nupp). Lisab kaubatabelis uue kauba, dokumentide all uue dokumendi, klientide all uue kliendi jne.

F6 – koopia, kopeeri. Lisab uue rea, kopeerides aktiivse rea andmed.

F7 – otsing. Avab Otsingu akna vajaliku rea leidmiseks.

F8 – kustuta, tühista. Kustutab aktiivse rea. Küsib üle kas ikka soovid kustutada.

F9 – kinnita, salvesta, sulge.

F11 – kaubatabelis otsib ribakoodi järgi sobivat kaupa.

Üles, alla – liigub vastavalt eelmise või järgmise kirje peale.

Paremale, Vasakule – liigub tabelis vastavalt parempoolsesse või vasakpoolsesse veergu.

Home, End – liigub vastavalt tabeli esimesse või viimasesse veergu.

PageUp, PageDown – liigub tabelis vastavalt ühe lehekülje üles või alla.

Tab, Shift+Tab – liigub tabelis vastavalt järgmisse või eelmisse veergu.

Topeltklõps – Kliendi osakonna kontaktidest emaili aadressil avab maili saatmise akna. 


Dokumendimooduli kuumklahvid


F9 – dokumendi sulgemine.

F10 – dokumendi väljatrükk.

Alt+F6 – seotud dokumendi tegemine.

Alt+F7 – muudab proportsionaalselt (rea summade järgi) dokumendi lõppsummat.

Alt+F10 – aruannete valik. Avab teostatavate aruannete nimekirja.

Ctrl – hoides alla Ctrl klahvi saab märkida ridu hiirega.

Ctrl+Space – dokumendi rea märkimine.

Ctrl&Shift – dokumendi kõikide ridade märkimine (vajutades hiire vasakut/paremat klahvi).

Ctrl+F5 – dokumendi ridadesse komplekti (retsepti) lisamine.

Ctrl+F10 – suletud dokumendi avamine.

Shift+Ctrl+F5 – uue dok lisamine retseptist staatuse valikuga.

Ctrl+S – dokumendi seisundi muutmine.

Shift+F2 – dokumendi summarea (Doc.Row Totals) valimine.

Shift+F3 – andmekogujast dokumendi importimine.

Shift+F4 – dokumendi staatuse muutmine.

Shift+F5 – uue dok lisamine staatuse valikuga.

Shift+F6 – dokumendi koopia lisamine staatuse valikuga.


Dokumendi päise kuumklahvid


Alt+M – "Põhiandmete" lehe aktiveerimine.

Alt+D – "Dok. numbri ja kuupäeva" lehe aktiveerimine.

Alt+R – "Märkused" lehe aktiveerimine. 

F2 – tabelist valimine.

F9 – avatud dokumendi salvestamine.

F10 – prindi, trüki.


Dokumendi ridade kuumklahvid


Insert, F5 – lisatakse rida vahele.

Del – kustutatakse aktiivne rida, kuid küsitakse üle, kas soovite kustutada.

F8 – Kustutatakse küsimata aktiivne rida.

F6 – rea kopeerimine.

F11 – ribakoodi järgi kauba lisamine.

Ctrl-F2 – dokumendi kopeerimine.

Ctrl-F3 – dokumendi asetamine. Asetatakse eelnevalt kopeeritud dokumendi andmed avatud dokumenti.

Shift-F3 – andmekogujast importimine. Kui töökohale on lisatud andmekoguja, siis võimaldab dokumendi ridu sellest lugeda.

Ctrl-Üles, Ctrl-Alla – aktiivse rea liigutamine. Liigutab aktiivset rida teiste suhtes.

(parempoolne) + – avatakse kontekstimenüü . Klaviatuuril paremal numbriklahvide kõrval asetseva '+' märgile vajutades avaneb kontekstimenüü.


Kuupäeva muutmise kuumklahvid


Ctrl+Up, Ctrl+Down – kuu muutmine.

Ctrl+Left, Ctrl+Right – päeva muutmine.

Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn – aasta muutmine.


Jaemüügis kasutatavad kuumklahvid


' * ' – koguse muutmise režiim.

' / ' – hinna muutmise režiim.

Üles, alla – liigutab aktiivset rida ostukorvis vastavalt üles või alla.

F1 – Abi.

F2 – avab kaubatabeli (llienditabeli vms).

F3 – raha sisse. Kassasse sularaha sissemakse tegemine.

F4 – raha välja. Kassast sularaha väljamakse tegemine.

F5 – laua valik.

F6 – kassalehe koostamine.

F7 – kaalult kauba kaalu lugemine.

F8 – vahetuse lõpetamine.

F9 – müügi lõpetamine, valiku kinnitamine.

F10 – prindi, trüki. Prindib vahetšeki.

F11 – jaemüügi aknas ribakoodi järgi otsimise režiim.

F12 – kassasahtli avamine.

Shift+F2 – avab dokumendi päiseparameetreid.

Ctrl+F2 – jooksva rea parameetrite parameetreid muutmine.

Ctrl+F3 – aktiivsete scriptide valiku avamine.

Ctrl+F5 – arve jagamine ehk saab tõsta kaupu eraldi laudadele.

Shift+F5 – rea jagamine. Kauba koguse eraldamiseks.

Alt+Shift+F6 – dokumendi tühistus.

Shift+F7 – allahindluse tegemine jooksvale/märgitud reale.

Ctrl+F7 – allahindluse tegemine kõigile ridadele ehk tervele dokumendile.

Shift+F8 – tankurilt ühe kaupa valik/müügikande valik.

Ctrl+F8 – tankurilt kogu kauba lugemine.

Ctrl+F11 – müügihinna päring (hinnakontroll).

Ctrl+F10 – viimase tšeki kordustrükk.

alt+F1 – POS akna hangunud seisundi maha võtmine.

Alt+F6 – magnetkaardi info vaatamine.

Alt+F10 – vahetšeki eelvaade.

Ctrl+F11 – süsteemse skripti 'sys_prodinfo' käivitamiseks, millega päritakse kauba infot (müügihinda).

Ctrl+End – pooleli oleva müügi tühistamine.

Shift+Ctrl+Alt+Home – logout ja võimaldab üle anda kõik jooksva kasutaja avatud lauad teisele kasutajale.


Kliendihalduse planeerija kuumklahvid


Ctrl+C – kopeerimine.

Ctrl+X – lõikamine.

Ctrl+A – uue kulu lisamine.

Ctrl+E – kulude tabeli avamine.


Finantsmooduli kuumklahvid


Alt+Down – finantskande sisestusakna eelmise rea välja väärtuse lisamine.

Ctrl+LeftClick – reskontro akna ridade ühe kaupa märkimine.

Ctrl&Shift+LeftClick – reskontro akna kõikide ridade märkimine.

Ctrl&Shift+RightClick – eemaldab reskontro akna kõikide ridade märgistuse.

F2 – vajutades finantskande sisestamisel summal või summa rahaühikus väljal, arvutatakse väljale uus väärtus kasutades kande päeval kehtinud kurssi.

Ctrl+F10 – suletud finantskande avamine ehk pearaamatu perioodi avamine.

Ctrl+F2 – finantskande (XML faili) kopeerimine.

Ctrl+F3 – finantskande (XML failist) importimine/lugemine.


Palgamooduli kuumklahvid


F9 – tasu muutmise aken.

F9 – arvutab märgitud isiku palgalehe.

Ctrl+F9 – arvutab kogu palgalisti.

Ctrl+F10 – avab kinnised lahtrid.

Alt-S – tasu sisestuses liigub Summa lahtrisse.

Alt-T – tasu sisestuses liigub Tasu lahtrisse.

Alt-K – tasu sisestuses liigub Kogus lahtrisse.

Alt-P – tasu sisestuses liigub Protsent lahtrisse.

Parem hiire klahv – Isiku nime lahtris avab isiku redigeerimise akna (Palgal ja Lepingul)