Filtri kasutusjuhend


Filtri saab avada Noomi ülemiselt menüüribalt, kui on avatud mõni tabel (muutub aktiivseks).


Seejärel avaneb filtri koostamise aken tabeli nimetusega, mis oli viimati avatud ehk aktiivne (pildil Kaup kaubatabeli kohta).


Filtreerimistunnuse ehk filtreeritava veeru lisamine

Filtritingimuse lisamiseks tuleb hiirega klõpsata tekstil , mille tulemusena Noom pakub välja esimese tingimuse osaliselt (Otsikood sisaldab).

Kasutaja peab valima esimese tunnuse ehk kaubatabeli veeru, mille põhjal ta soovib andmeid filtreerida. Sõna "Otsikood" peal hiirega klõpsates avaneb tabeli kõigi veergude nimekiri, kust kasutaja saab ise valida sobiva tabeli veeru. 


Filtreerimise tingimuse lisamine

Kui filtreerimistunnus on valitud, tuleb valida filtreerimise tingimus menüüst, mis avaneb sõnal "sisaldab" hiirega klõpsates.


Valik hõlmab järgmisi tekstist (nt otsikood, nimetus) filtreerimise tingimusi:

 • algab – filtreeritakse välja väärtused, mis algavad kasutaja poolt etteantud väärtusega (nt kui valida kauba nimetus algab BB, filtreeritakse välja kõik kaubad, mis algavad tähtedega BB; filter eristab suurt ja väikest tähte – tähtedega bb algavaid kaubanimetusi ei filtreerita välja);
 • algab suurelt – filtreeritakse välja väärtused, mis algavad kasutaja poolt etteantud väärtusega (nt kui valida kauba nimetus algab BB, filtreeritakse välja kõik kaubad, mis algavad tähtedega BB);
 • algab suurelt(x) – filtreeritakse välja väärtused, mis algavad kasutaja poolt etteantud suurtähtedes väärtusega (nt kui valida kauba nimetus algab BB, filtreeritakse välja kõik kaubad, mis algavad tähtedega BB, Bb, bB, bb);
 • ei ole väärtustamata – filtreeritakse välja väärtused, mis ei ole väärtustamata (nt kui valida kaubagrupp ei ole väärtustamata, filtreeritakse välja kõik kaubad, millel on grupp määratud ehk lahter ei ole tühi); 
 • ei sisalda – filtreeritakse välja väärtused, mis ei sisalda kasutaja poolt etteantud väärtust (nt kui valida kaubagrupp ei sisalda V, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupi kood ei sisalda tähte V);  
 • lõppeb – filtreeritakse välja väärtused, mis lõppevad kasutaja poolt etteantud väärtusega (nt kui valida kauba otsikood lõppeb 40, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille otsikood lõppeb sümbolitega 40);
 • mitte enam kui – filtreeritakse välja väärtused, mis on väiksemad kasutaja poolt etteantud väärtusest (nt kui valida kaubagrupp mitte enam kui K, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupp on tühi, algab numbriga ja tähestikus tähtedega, mis on enne K-d);
 • on sobiv – filtreeritakse välja väärtused, mis vastavad kasutaja poolt etteantud tingimuste loetelule (nt kui valida kaubagrupp on sobiv VZ,VT, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupi kood on VZ või VT);
 • on suurelt sobiv – filtreeritakse välja väärtused, mis vastavad kasutaja poolt etteantud tingimuste loetelule (nt kui valida kaubagrupp on sobiv VZ,VT, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupi kood on VZ või VT);
 • on suurelt(x) sobiv – filtreeritakse välja väärtused, mis vastavad kasutaja poolt etteantud suurtähtedes tingimuste loetelule (nt kui valida kaubagrupp on sobiv VZ,VT, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupi kood on VZ, Vz, vZ, vz, VT, Vt, vT, vt);
 • on suurem kui – filtreeritakse välja väärtused, mis on suuremad kasutaja poolt etteantud väärtusest (nt kui valida kaubagrupp suurem kui K, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupp ei ole tühi, ei alga numbriga ning algab tähestikus tähega K ja edasi);
 • on tühi või väärtustamata – filtreeritakse välja väärtused, mis on tühjad või väärtustamata (nt kui valida kaubagrupp on tühi või väärtustamata, filtreeritakse välja kõik kaubad, millel grupp on tühi või väärtustamata: tühi tähendab kordagi väärtustamata ehk <null>; väärtustamata tähendab, et väärtus on olnud ja kustutatud);
 • on vahemikus – filtreeritakse välja väärtused, mis on kasutaja poolt etteantud vahemikus (nt kui valida kaubagrupp on vahemikus M kuni S, filtreeritakse välja kõik kaubad, millel grupp algab tähega M kuni R (täht S ei ole kaasa arvatud));
 • on vähemalt – filtreeritakse välja väärtused, mis on suuremad kasutaja poolt etteantud väärtusest (nt kui valida kaubagrupp on vähemalt K, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupp ei ole tühi, ei alga numbriga ning algab tähestikus tähega K ja edasi);
 • on väiksem kui – filtreeritakse välja väärtused, mis on väiksemad kasutaja poolt etteantud väärtusest (nt kui valida kaubagrupp väiksem kui K, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupp on tühi, algab numbriga ja tähestikus tähtedega, mis on enne K-d);
 • on väärtustamata – filtreeritakse välja väärtused, mis on väärtustamata (nt kui valida kaubagrupp on väärtustamata, filtreeritakse välja kõik kaubad, millel on grupp väärtustamata); 
 • sisaldab – filtreeritakse välja väärtused, mis sisaldavad kasutaja poolt etteantud väärtust (nt kui valida kauba nimetus sisaldab öö, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille nimetus sisaldab väikseid tähti öö);  
 • suurelt sisaldab – filtreeritakse välja väärtused, mis sisaldavad kasutaja poolt etteantud väärtust (nt kui valida kauba nimetus sisaldab öö, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille nimetus sisaldab väikseid tähti öö);
 • suurelt(x) sisaldab – filtreeritakse välja väärtused, mis sisaldavad kasutaja poolt etteantud suurtähtedes väärtust (nt kui valida kauba nimetus sisaldab ÖÖ, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille nimetus sisaldab ÖÖ, Öö, öÖ, öö);
 • võrdub – filtreeritakse välja väärtused, mis võrduvad kasutaja poolt etteantud väärtusega (nt kui valida kaubagrupp võrdub VZ-ga, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille grupi kood on VZ);


Valik hõlmab järgmisi kuupäeva väljadelt filtreerimise tingimusi:


Valik hõlmab järgmisi arvu väljadelt (nt laojääk, kaal) filtreerimise tingimusi:

 • ei ole väärtustamata – filtreeritakse välja väärtused, mis ei ole tühjad (nt kui valida kauba netokaal ei ole väärtustamata, filtreeritakse välja kõik kaubad, millel on netokaal sisestatud ehk lahter ei ole tühi); 
 • ei võrdu – filtreeritakse välja väärtused, mis ei võrdu kasutaja poolt etteantud väärtusega (nt kui valida kauba laojääk ei võrdu 0, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille laojääk ei ole 0);
 • mitte enam kui – filtreeritakse välja väärtused, mis on võrdsed või väiksemad kasutaja poolt etteantud väärtusest (nt kui valida kauba laojääk mitte enam kui 0, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille laojääk on 0 või nullist väiksem ehk negatiivne);
 • on suurem kui – filtreeritakse välja väärtused, mis on suuremad kasutaja poolt etteantud väärtusest (nt kui valida kauba laojääk on suurem kui 0, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille laojääk on nullist suurem);
 • on vahemikus – filtreeritakse välja väärtused, mis on kasutaja poolt etteantud vahemikus (nt kui valida kauba laojääk on vahemikus 0 kuni 100, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille laojääk on 0 kuni 100);
 • on vähemalt – filtreeritakse välja väärtused, mis on vähemalt kasutaja poolt etteantud väärtuses (nt kui valida kauba laojääk on vähemalt 0, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille laojääk on on 0 või nullist suurem);
 • on väiksem kui – filtreeritakse välja väärtused, mis on väiksemad kasutaja poolt etteantud väärtusest (nt kui valida kauba laojääk on väiksem kui 0, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille laojääk on nullist väiksem);
 • on väärtustamata – filtreeritakse välja väärtused, mis on tühjad (nt kui valida kauba netokaal on väärtustamata, filtreeritakse välja kõik kaubad, millel on netokaalu lahter tühi); 
 • võrdub – filtreeritakse välja väärtused, mis võrduvad kasutaja poolt etteantud väärtusega (nt kui valida kauba laojääk võrdub 0, filtreeritakse välja kõik kaubad, mille laojääk on 0).


Filtreerimise tingimuse väärtustamine

Küsimärgil  hiirega klõpsates avaneb lahter , kus tuleb sisestada filtreerimise tingimuse väärtus (arvulistel väljadel avaneb kalkulaator, kus saab ette anda arvu või teha  selleks vajalikud arvutused). 

NB! Väärtuse väärtustamiseks tuleb lahtrist väljuda klahviga ENTER. Kui klahvi ENTER vajutada kaks korda, siis aktiveerub filter valitud tabelis.

NB! Korraga saab ette anda ainult ühe filtreerimise tingimuse väärtuse, v.a tingimusega sobiv.


Ja/või lisamine

Filtri koostamisel on võimalik kasutada mitut tingimust, milleks tuleb järgmisel real klõpsata tekstil , kus vaikimisi paneb Noom kahe filtri vahele tingimuse ja

Sõnal "ja" klõpsates saab muuta tingimuse "või"-ks.

Ja tähendab, et filtreerimisel peavad andmed vastama mõlemale tingimusele.

Või tähendab, et filtreerimisel peavad andmed vastama vähemalt ühele tingimusele.


Filtriakna nuppude selgitused aknas:

 Aktiveerib kasutaja poolt koostatud filtri.

 Tühistab aktiveeritud filtri (sama saab teha parema hiireklahviga avanevas menüüs käsuga Filter maha).

  Tühjendab filtreerimise tingimused filtriaknas.

 Valib eelnevalt salvestatud filtreerimistingimuse.

 Salvestab sobiva filtreerimistingimuse (salvestamisel küsib filtri nimetust).

 Katkestab filtri kasutamise.