Andmete import Noomi PL dokumendile

Imporditava faili vorm

Imporditava .xls, .xlsx faili kokkuleppelised veerud on järjestusega: isiku Noomi ID (A veerg), Nimi (B veerg), Objekt (C veerg) ja Summa (D veerg). Ühes dokumendis tuleks kajastada andmeid ühe tasuliigi lõikes, kuna Noomi skript impordib andmed neljast esimesest veerust.


Kogu info võib olla ka ühes failis eraldi sheet'idel.


Sel juhul küsib Noom enne importimise alustamist, milliselt lehelt andmeid importida.


Importimine Noomi

Andmete importimiseks tuleb Noomis minna Dokumendid > PL Palga dokumendid > 1 Juhataja käskkiri > Uus.

Avaneb tühi dokument. Enne importimist tuleb täita järgmised väljad:

  1. Periood ('Per.algus', 'Per.lõpp').
    *Kui täita päise väljal ära lahter 'Dok. kuupäev' lahter, siis täidab Noom ise automaatselt lahtrid 'Per.algus' ja 'Per.lõpp' lahtrid valitud kuu esimese ja viimase päevaga.
  2. Tasu liik.

Kui kohustuslikud väljad on täidetud, vajuta päises olevale 'Käivita' nupule. Avanevast aknast vali õige fail ning impordi alustamiseks tee sellel topeltklõps või vajuta 'Open'.
Impordi kiirus oleneb kirjete arvust.


Tegemist ei ole standardlahendusega ehk seda võimalust igas Noomis ei ole.