Andmete import Noomi PL dokumendile

Imporditava faili vorm


Imporditava .xls, .xlsx faili kokkuleppelised veerud on järjestusega: isiku Noomi ID (A veerg), Nimi (B veerg), Objekt (C veerg) ja Summa (D veerg). Ühes dokumendis tuleks kajastada andmeid ühe tasuliigi lõikes, kuna Noomi skript impordib andmed neljast esimesest veerust.


Kogu info võib olla ka ühes failis eraldi sheetidel

Imporditava .xls, .xlsx faili kokkuleppelised veerud on järjestusega: isiku Noomi ID (A veerg), Nimi (B veerg), Objekt (C veerg) ja Summa (D veerg). Ühes dokumendis tuleks kajastada andmeid ühe tasuliigi lõikes, kuna Noomi skript impordib andmed neljast esimesest veerust.


Sel juhul küsib Noom enne importimise alustamist, milliselt lehelt andmeid importida?


Importimine Noomi


Andmete importimiseks tuleb Noomis minna:
Dokumendid> PL Palga dokumendid> 1 Juhataja käskkiri> Uus

Avaneb tühi dokument. Enne importimist tuleb täita järgmised väljad:


  1. Periood (Per.algus, Per.lõpp).
    *Kui täita päise väljal ära Dok. kuupäev lahter, siis täidab Noom ise automaatselt Per.alguse ja Per.lõpp lahtrid valitud kuu esimese ja viimase päevaga.
  2. Tasu liik


Kui kohustuslikud väljad täidetud, vajuta päises olevale Käivita nupule. Avanevast aknast vali õige fail ning impordi alustamiseks tee sellel topeltklõps või vajuta Open.
Impordi kiirus oleneb kirjete arvust.