III samba sissemaksete arvestus

Noomi palgamoodulis saab arvestada tööandja poolt tehtavaid makseid III samba pensionifondi töötaja avalduse alusel.

III samba maksetele on loodud riigi poolt täiendav tulumaksusoodustus, kus maksete summa ei tohi ületada kalendriaastas 15% isiku brutotöötasust või 6000 eurot. NB! Noom ei kontrolli antud piirmäärasid aastatulust, see jääb töötaja vastutuseks (kui ületab lubatud tulumaksusoodustust, maksab töötaja tuludeklaratsiooniga tulumaksu juurde).

III samba maksete arvestuseks on loodud järgmised palgatüübid:


Töötaja, kes on esitanud avalduse III sambasse sissemaksete tegemiseks, lepingule tuleb lisada kaardile Tasud palgatüüp IIIMAKSEP, alguskuupäev, saajaks valida Pensionikeskus AS ja sisestada saaja IBAN ning avalduses olev brutosumma (antud summast peetakse kinni pensionikindlustusmakse II sambasse ning töötaja töötuskindlustusmakse). NB! Noomi lepingule saab III samba sissemakse sisestada ainult summana (% ei saa kasutada).

Töötaja lepingu kaardile Lisainfo reale 9 tuleb kindlasti sisestada ka III samba makse viitenumber, mis koosneb töötaja pensionikonto nr, tööandja reg.koodist ja kontrolljärgust.


Peale eelnevalt kirjeldatud andmete sisestamist tuleb töötaja valimisel palgalehele automaatselt III samba sissemakse kinnipidamisena koos kõigi vajalike maksudega ja lisa maksuvaba tulu reaga:


IIIMAKSEP netosumma kohta genereeritakse eraldi SEPA maksekorraldus Pensionikeskusele ning selle summa võrra laekub töötajale vähem raha.

TSD-le tuleb IIIMAKSEP koos oma maksudega ja maksuvaba tuluga eraldi reana igale töötajale, kellel on sissemakse kirje.