ABC analüüs

ABC analüüs asub Noomis Lao mooduli all (Ladu > Hooldus > ABC analüüs).

Õigus selle käivitamiseks määratakse 'Noom õiguste' alt kas grupiti või isikuliselt.


ABC analüüs klientide kohta

Vaikimisi jagatakse kliendid/kaubad gruppidesse järgmiste %-de alusel:

A-grupi moodustavad need, mis moodustavad kogukäibest/-kattest 50%,

B-grupis on need mis moodustavad järgmise 30% ja ülejäänud (20%) kuuluvad C-gruppi.

Protsendi, mille alusel grupeerimine toimub, saab/võib ise määrata.


ABC analüüs kauba kohta

Analüüsiga saab jaotada kaubad käibe ja/või  katte tähtsuse järgi kolme gruppi (A, B, C).


ABC analüüsi käivitamiseks tuleb määrata analüüsitav periood.

Analüüsi objekt (Klient või Kaup).

Tüüp (Käive/Müük või Kate).

Gruppi kuuluvuse %.


Seejärel vajutada 'Arvuta'.


Kui andmed on analüüsitud, siis nende lisamiseks Kliendi- või Kaubatabelisse tuleb vajutada 'Salvesta' nupul.

Kauba-/Klienditabelis saab lohistada hiirega ABC analüüsi veeru konkreetsel töökohal sobivasse kohta.


NB! Soovituslik on analüüsi teostada ajal, kui andmebaasi kasutamise aktiivsus on väike.