Lao planeerimine ja sulgemine

1. Lao planeerimine

Lao edukaks sulgemiseks peaks igapäevaselt üle vaatama, kas laos on tekkinud päeva jooksul kaupadele negatiivseid jääke. Igapäevaselt on lihtsam leida negatiivsete jääkide tekkimise põhjuseid.

Negatiivsete jääkide vaatamiseks ava menüüpuust Ladu - Hooldus - Lao planeerimine (Pilt 1).

Pilt 1 "Lao planeerimise asukoht"


Avaneval vormil 'Lao planeerimine' vali lahtrisse 'Periood' lahtri kõrval asuvast nupust periood ning lahtrisse 'Objektid' objekt (antud näites 1). Lahtris 'Grupid' on võimalik määrata kaubagruppe. Kui on soov näha kõiki kaupasid, peab olema * (tärn) lahtris 'Grupid' (Pilt 2).

Pilt 2 "Lao planeerimine"


Seejärel vajuta nuppu 'Arvuta', mille tulemusena avaneb tabel 'Vajatavad kaubad ja kogused' (Pilt 3). Tabelis liikudes näidatakse iga rea kauba andmeid tabeli paremal pool. Antud tabelis näeb kaupasid, mille jääk on valitud perioodil läinud negatiivseks.

Pilt 3 "Vajatavad kaubad ja kogused"
 
Negatiivsete jääkide tekkepõhjuste leidmiseks tuleks avada kaubatabel, kust tuleks otsida vastav kaup ning vaadata selle kauba lao andmeid, kus on näha selle kaubaga toimunud tehingud dokumentide lõikes. Vastavalt põhjusele korrigeeritakse dokumenti või toodetakse ühest kaubast teine (kui on müüdud vale kaubaartikkel). Kui põhjust ei leita, peaks võtma negatiivse jäägiga kauba nullhinnaga arvele.

2. Lao sulgemise ettevalmistamine

Lao edukaks sulgemiseks peaks igapäevaselt üle vaatama, kas laos on tekkinud päeva jooksul kaupadele negatiivseid jääke. Igapäevaselt on lihtsam leida negatiivsete jääkide tekkimise põhjuseid.

Negatiivsete jääkide vaatamiseks ava menüüpuust Ladu - Hooldus - Lao sulgemise ettevalmistamine (Pilt 4).

Pilt 4 "Lao sulgemise ettevalmistamise asukoht"


Avaneval vormil 'Lao sulgemise ettevalmistus' vali objekt, mida soovid kontrollida ja vajuta nuppu Kontroll (Pilt 5). Kui soovid kontrollida kõiki objekte korraga, siis vasta küsimusele "Kas valida kõik objektid?" jaatavalt.

Pilt 5 "Lao sulgemise ettevalmistuse vorm"


Kui kasutusel on retseptiga kaubad ja on kaupu, mis pole toodetud, siis küsib Noom (Pilt 6):

Pilt 6 "Lao kontroll retseptiga kaupade puhul"


Kui soovitakse käivitada automaatne planeerimine, siis vastata jah.

Avaneval vormil 'Lao kontroll' vali lahtrisse 'Periood' lahtri kõrval asuvast nupust periood, seejärel vajuta nuppu 'Arvuta'. Tabelis kuvatakse kaubad, mille laojääk läheb etteantud perioodi jooksul miinusesse. Negatiivsete arv lahtris kuvatakse kordade arv, mitmel korral miinusjääk tekib (Pilt 7).

Pilt 7 "Lao kontroll"


All vasakus servas kuvatakse detailne info jääkide kohta, näidatakse kuupäeva, päeva algjääki, päeva sissetulekut, väljaminekut ja lõppseisu (Pilt 8).

Pilt 8 "Kauba jääkide detailne info"


Vajutades nuppu 'Ladu' või klõpsates 'Lao kontrolli' rea peal hiirega kaks korda avaneb lao kannete vaade, kus on näha konkreetse kauba liikumised laos (Pilt 9).
Vastavalt laojäägi miinusesse mineku põhjusele korrigeeritakse dokumenti või tehakse Komplekteerimise aktiga ühest kaubast teine (kui on müüdud vale kaubaartikkel). Kui põhjust ei leita, peaks võtma negatiivse jäägiga kauba nullhinnaga arvele.

Pilt 9 "Kauba liikumine laos"


Suund O-Välja tähendab kauba liikumist laost välja (müüki, kuluks kandmine, tootmine (miinusega read tootmisdokumendil)), I-Sisse tähendab kauba lattu sisse liikumist (ost, tootmine (positiivsed read tootmisdokumendil)).
Kaks klõpsu lao kandel avab konkreetse dokumendi. Suletud lao kannetel on näha omahind ja jooksev laojääk.

3. Lao sulgemine

Lao sulgemiseks ava menüüpuust Ladu - Hooldus - Lao sulgemine (Pilt 10).

Pil 10 "Lao sulgemise asukoht"


Avaneval vormil 'Lao sulgemine' vali kõigepealt lahtrisse 'Objekt' lahtri kõrval asuvast nupust objekt ehk ladu (antud näites TLN-Tallinn), mille soovid sulgeda (Pilt 11). Kui ettevõttel on mitu ladu ning nende vahel toimub liikumisi (tehakse sisekäibe dokumente), peab valima kõik objektid ehk sisestama * lahtrisse 'Objekt', sest sisekäibe akt muudab mõlema lao jääke.

Pilt 11 "Lao sulgemise vorm"


Kui objekt ja sulgemisviis on valitud, vajuta nuppu 'Alusta'. Seejärel hakatakse avatud lao dokumente sulgema päevasiseselt kellaaja järgi järgmises järjekorras:
I grupp: lao suund sisse ja tüüp pole tootmine ega sisekäive,
II grupp: tootmine või sisekäive,
III grupp: lao suund välja ja tüüp pole tootmine ega sisekäive.

Sulgemise järjekord on Noomi konsultandi poolt ka eraldi häälestatav. Lao sulgemise käigus kuvatakse dokumendi numbrid, mida suletakse (Pilt 12).

Pilt 12 "Lao sulgemine"

Kui samal päeval on tehtud väljamineku dokument enne sissetuleku dokumenti ja kauba laojääk läheb negatiivseks peale väljamineku dokumendi tegemist, tuleb muuta sissetuleku dokumendi kellaaeg varasemaks kui väljamineku dokumendi kellaaeg, et saaks ladu sulgeda.
 

Juhul kui tekib laojäägi miinusesse mineku viga, siis ei katkestata kohe sulgemist, vaid jäetakse dokument vahele ja sulgetakse edasi kuni muutub dokumendi tüüp, kuupäev või kui jõutakse inventuurini ja proovitakse siis uuesti vahelejäetud dokumenti sulgeda.

Katkestatakse alles siis, kui selles päevas on suletud kõik dokumendid ja ei õnnestu enam ühtegi sulgeda. Seejärel tuleb korda teha kaup, millel on negatiivne laojääk.

Lao sulgemise vaates näidatakse sulgemisel tekkinud vigu üleval eraldi nimekirjas ja kõrval on nupud dokumendi avamiseks ja lao kannete vaatamiseks.

Kui on tehtud korda kauba laojääk, võib jätkata lao sulgemist kuni järgmise negatiivse jäägini või lõpetamiseni, mille puhul teatatakse 'Lao sulgemine lõpetatud'.

4. Lao avamine

Tuleb ette olukordi, kus võib olla vajalik kord juba suletud ladu uuesti lahti võtta. Selleks tuleks avada dokumentide üldvaate aken, liikuda dokumendi peale, mida soovitakse avada ja vajutada sellel olles klahvikombinatsiooni Ctrl+F10. Kui avada dokumenti või inventuuri ja tuleb teade, et leidub hilisemaid suletud dokumente, siis tuleb ka küsimus, et kas soovid käivitada lao avamise protsessi (Pilt 13). 

Pilt 13 "Lao avamine"


Seda saab katkestada ja kui tekib 'Lukustuse viga', siis Noom ootab 20 sekundit ja proovib uuesti. Kui ettevõttel on väga palju müüke, siis on lao avamine mõnevõrra "ohtlik" tegevus ja võib segada müümist, seepärast tuleks ladu avada töövälisel ajal.

Pilt 14 "Lao avamine"