Võrguketta ühendamine Noomi manuste lisamiseks (mappimine)


Esmalt tuleb kopeerida võrgukettalt selle kausta rada, mida soovitakse ühendada.


Valida 'Map network drive'.


Folder-väljale tuleb lisada kaust, mida soovitakse ühendada, ja seejärel vajutada Finish.

This PC > Network locations all on kõik ühendatud kaustad.

Kui Noomist valida manuseid, siis on see kaust nüüd nähtaval.