Kalender ja algsaldod

Algsaldode sisestamiseks Noomi liikuge Finants -> Hooldus -> Kalender ja algsaldod:

Kalender ja algsaldod jagunevad kaheks:

  • Pearaamatu perioodid - siia sisestatakse finantsi perioodid.
  • Perioodi algsaldod - Noomi kasutama hakates sisestatakse siia perioodi algsaldod. Järgnevate perioodide algsaldod tekivad siia pearaamatu kalendri sulgemisel.

Pearaamatu perioodid

Sisestage kaardile "Pearaamatu perioodid" pearaamatu perioodi andmed:

Selleks vajutage sisse nupp ja sisestage ekraani paremas ääres olevasse sisestusvälja perioodi algus ja lõpp kuupäev. Näiteks kui majandusaasta on 01.01.-31.12, siis tuleks pearaamatu perioodi alguseks märkida 01.01 ja lõpuks 31.12.

NB! Pearaamatu perioodid võivad olla ka näiteks kuupikkused, sellisel juhul saab finantsi andmeid sulgeda kuu kaupa.

Kui soovite aasta lõpus ka saldosid sulgeda, siis märkige linnuke ette valikule "Saldode sulgem.". Selle alusel toimub tulu- ja kulukontode sulgemine.

See toiming eeldab, et kontoplaanis on tulu- ja kulukontode seadistustes "Sald. sulgem." märgitud "Jah":

Perioodi sulgemiseks vajutage sisse  nupp ja olles perioodi rea peal, mida soovite sulgeda, vajutage nuppu .

Küsitakse üle:

Kui vajutate "Jah", küsitakse:

"Jah" vajutamisel alustatakse pearaamatu perioodi sulgemist. Seejärel suletakse periood.

Pearaamatu perioodi sulgemine kirjutab algsaldod järgmise pearaamatu perioodi algsaldodesse.

NB! Pearaamatu perioodi avamiseks vajutage CTRL + F10:

NB! Pearaamatu perioodi avamine ja uuesti sulgemine kustutab järgmise perioodi käsitsi sisestatud algsaldod!

Perioodi algsaldod

Algsaldode sisestamiseks valige pearaamatu periood, kuhu soovite algsaldosid lisada ning seejärel minge lehele "Perioodi algsaldod":

Seejärel avaneb algsaldode aken:

Uue rea lisamiseks vajutage sisse nupp ja vajutage klahvi F5 või nuppu . Kui soovite teha olemasolevast saldo reast koopiat, valige sobiv rida ning vajutage klahvi F6 või nuppu .

Ekraani parempoolses osas "Põhiandmed" sisestage või valige konto, saldo tüüp ning sisestage summa. Finantsaruandluse jaoks täitke igal algsaldo real kõik need väljad, mis on vastaval kontol kontoplaanis märgitud. Näiteks kaubakontol objekt, võlakontodel klient ja dokumendi number jms.

Kui põhirahaühikuks on EUR, sisestage summa "Summa" lahtrisse. Kui rahaühikuks on näiteks USD, sisestage "Summa" lahtrisse summa EUR-ides, "Summa rahaühikus" lahtrisse summa USD-des.

Sisestage sarnaselt kõik vajalikud algsaldod.

Kontode käibeandmikust kontrollige, kas deebet- ja kreeditsaldod on võrdsed ning kas ei ole sisestatud saldot ülakontodele või olematutele kontodele: