Finantsaasta sulgemine

Noomis käib finantsaasta sulgemine manuaalselt.

Vajalikud seadistused kontoplaanis

Esmalt tuleb kontrollida, kas kontoplaanis on kõikidel suletavatel kontodel (tulu- ja kulukontodel) sees saldode sulgemine ning olemas ülakonto.

Selleks liikuge Finants -> Hooldus -> Kontoplaan

Kontoplaanis, kui soovite, et finantsperioodi sulgemisel suletaks alakontod ülakontole, valige konto põhiandmetes:

Seejärel valige ülakonto:

Nt valige ülakontoks 4001, kui soovite, et see oleks konto 40011 ülakontoks.

Kontode sulgemine

Kui teie ettevõtte majandusaasta viimane päev on näiteks 31.12, siis:

 • võtke 31.12 seisuga kontode käibeandmik (Finants -> Aruanded -> Kontode käibeandmik):
 • avaneb aruande vorm:
 • valige perioodiks majandusaasta viimane kuupäev
 • valige "Näidata kontosid" valikusse need ülakontod, mida soovite sulgeda
 • märkige "Näidata ülakontosid" ette linnuke
 • vajutage nupule
 • avanenud kontode käibeandmikust kirjutage välja tulu- ja kulukontode (30, 40, 50, 60) ülakontode saldod. Ehk siis nende kontode saldod, mida soovite sulgeda. Alakontode sulgemine on automaatne eeldusel, et kontoplaanis on alakontod seotud ülakontodega.
 • seejärel liikuge Finants -> Kanded -> A1 Käsikanded:
 • kande lisamiseks vajutage nupule
 • avaneb uus kanne, kuhu sisestage kuupäevaks majandusaasta viimane kuupäev (31.12). Lisage kandele selgitus. Valige kontod. Kui käibeandmikus oli summa deebetis, siis kandesse pange summa kreeditisse ja vastupidi. Kandke need summad kontole "Aruandeaasta kasum/kahjum".
 • lõpetuseks vajutage "Salvesta"


 • kui kanne salvestatud, liikuge Finants -> Hooldus -> Kalender ja algsaldod:
 • valige kalendri rida, mida soovite sulgeda
 • vajutage sisse nupp ja seejärel vajutage nupule . NB! Esmalt  veenduge, et "Saldode sulgemine" taha on märgitud linnuke
 • küsitakse üle, kas soovite sulgeda seda perioodi. Vajutage Jah:
 • seejärel küsitakse, kas soovite lisada järgmise perioodi. Kui soovite, vajutage Jah:
 • seejärel suletakse periood:
 • NB! Pearaamatu perioodi avamiseks vajuta CTRL+F10.
 • Et kontrollida, kas kanne sai õigesti tehtud, liikuge kontode käibeandmikusse, valige perioodiks uue finantsperioodi esimene päev (01.01) ja kontrollige, kas aruande tulu- ja kulukontode algsaldod on nullid.


 • NB! Mõned kliendid ei kasuta ülakontodena nt kontot 30. Näiteks on konteeringud tehtud kuni kontoni 301. Enne sulgemiskande koostamist tuleks käibeandmikust kontrollida, milline on viimane ülakonto, kuhu tulu- ja kulukontod jõuavad.