Valuutad ja kursid

Valuutakursside sisestamiseks liikuge Finants -> Hooldus -> Valuutad ja kursid:

Avaneb rahaühikute tabel, mis on täidetud Noomi standardbaasi sisuga:

Valuutakursside importimine

Kui soovite Noomi valuutakursse importida, märkige linnuke nende kursside "Kursi import" lahtrisse, mida soovite importida. Seda saab teha vastava rahaühiku põhiandmete lehel. Enne vajutage sisse  nupp.

Kursid imporditakse Euroopa keskpangast. 

Esmakordsel importimisel vajutage nupul paremat hiireklahvi ja pange linnuke ette valikule "Valuutakursside import". Vajutage OK.

Et kursse importida, vajutage edaspidi nupul vasakut hiireklahvi. Avaneb aken, kust saab valida perioodi, mis kuupäevade valuutakursse soovite Noomi importida.

Valige periood ning vajutage OK. Seejärel toimub nende valuutakursside automaatne import, millele on pandud "Kursi import" linnuke.

Kui import on lõpetatud, antakse teada, mitu kurssi imporditi:

Valuutakursside käsitsi sisestamine

Kui soovite käsitsi valuutakursse sisestada, vajutage sisse nupp. Klõpsake hiirega selle rahaühiku peal, millele soovite kurssi lisada. Kursi sisestamiseks minge lehele "Kurss", vajutage ekraani vasakpoolses osas nuppu  või klaviatuuril klahvi F5 ning sisestage kursi algus- ja lõppkuupäev ning kurss.

NB! Fikseeritud kursi puhul on otstarbekas sisestada kurss pikemaks perioodiks kui üks päev. Näiteks võib EURi puhul märkida alguskuupäevaks 01.01 ja lõppkuupäevaks 31.12.

Salvestamiseks vajutage või klaviatuuril F9.

Kupüürid, tõlked, aruanded

Lehel "Rahatäht" saab sisestada kupüürid, mida näiteks vahetuse kassalehel saab sisestada:

Lehel "Tõlked" saab tõlkida rahaühiku nimetust:

Nupu alt saab valida aruande "Lihtne andmete väljatrükk", kust saab valida aruande väljundi kas rahaühiku, kursi või rahatähe lõikes: