Sõiduautode sisendkäibemaksu arvestus

Sisendkäibemaksu deklareerimisel on vajalik alates 01.12.2014 eristada sõiduautode tarbeks tasutud käibemaks.

Seadistused enne kuludokumentide sisestamist


1. Lisage sõiduautode sisendkäibemaksu eristamiseks kontoplaani kaks uut kontot. Seda saab teha menüüst Finants -> Hooldus -> Kontoplaan.


 

Alljärgnevad näited on tehtud näidiskontoplaani kontodega. Kui olete kontoplaani muutnud, siis võivad Teie kontod olla teistsugused.

2051100 - 100% ettevõtluses sõiduautode sisendkäibemaks

2051150 - osaliselt ettevõtluses sõiduautode sisendkäibemaks


Programmi andmetesse on automaatselt lisatud kaks uut käibemaksukoodi D1 ja D3 ning käibemaksukulukood D2.

- 100% auto – Sõiduautode 100% sisendkäibemaks, Kood D3 = Sõiduautode 100% sisendkäibemaks.

- 50% auto – Sõiduautode osaline sisendkäibemaks, Kood D1,D2 = Sõiduautode osaline sisendkäibemaks.


Uued koodid leiate asukohast Finants -> Hooldus -> Muud andmed -> KMD KM-koodid. 

Siit saate ka sisestada/muuta soovitud käibemaksukontod (enne aktiveerige nupp).

Kood D1 siduda kontoga 2051150 - osaliselt ettevõtluses sõiduautode sisendkäibemaks

Kood D2 jätta täitmata – see on kulukonto, mille programm ise täidab, kui sisestate ostuarvele kulukonto.

Kood D3 siduda kontoga 2051100 - 100% ettevõtluses sõiduautode sisendkäibemaks

 


2. Edasi tuleb kõik ettevõttes kasutusel olevad sõiduautod sisestada kulukohtadesse. 

Selleks liikuge menüüs Finants -> Hooldus -> Kontoplaan ning valige leht "Kulukohad":


Igale sõiduautole määrake käibemaksukood (ekraani paremas osas, lehel "Muud") vastavalt ettevõtluses kasutuseloleku kohta:

100% ettevõtluses – valige kood D3

50% ettevõtluses – valige koodid D1,D2 (hoidke all CTRL klahvi ja märgistage vastavad read)

Logige programmi uuesti sisse!

Ostuarvetel sõiduautode tarbeks tasutud sisendkäibemaksu arvestus

Kui sõiduautot on kasutatud 100% ettevõtluse tarbeks, siis selliste sõiduautode ja nende tarbeks kaupade ja teenuste soetuse ostuarvete real, sisestades kulukohale auto, mille KM-koodi tunnus on D3, arvutab programm automaatselt teisele reale käibemaksusumma, tuues nähtavale ka käibemaksukonto.


Kui sõiduautot on kasutatud osaliselt ettevõtluse tarbeks, siis selliste sõiduautode ja nende tarbeks kaupade ja teenuste soetuse ostuarvete real, sisestades kulukohale auto, mille KM-koodi tunnus on D1,D2, arvutab programm järgmisele ehk käibemaksureale 50% sisendkäibemaksu. Käibemaksu proportsiooni arvestusest tekkinud vahe võrra suurendatakse automaatselt kolmandal real (kood D2) kaupade või teenuste soetuse summat. Kontoks valib programm automaatselt viimati sisestatud kulukonto.

Näide 1

Ostuarvel on sõiduauto remont km-ta summas 100 €, käibemaks 20 €. Sõiduauto (reg nr. 123ABC) on 100% ettevõtluses kasutusel. Sisestatud kulukohale tunnusega 123ABC KM-kood D3.

Arve kokku 120 €.

Ostuarve (XS) sisestage järgmiselt:

kogus = 1, hind = 100 € (remondi kulukonto), kulukoht = 123ABC

automaatrida

D3 käibemaks 20 € (100% sõiduauto käibemaks)

Kokku 100 € + 20 € = 120 €.

Näide 2

Ostuarvel on sõiduauto remont km-ta summas 100 €, käibemaks 20 €. Sõiduauto (reg nr. 456DEF) on 50% ettevõtluses kasutusel. Sisestatud kulukohale tunnusega 456DEF KM-kood D1,D2.

Arve kokku 120 €.

Ostuarve (XS) sisestage järgmiselt:

kogus = 1, hind = 100 € (remondi kulukonto), kulukoht = 456DEF

automaatread

D1 osal käibemaks 10 € (50% sõiduauto käibemaks)

D2 10 € (remondi kulukonto)

Kokku 110 € + 10 € = 120 €.

Sõiduautode tarbeks tasutud sisendkäibemaksu arvestus pearaamatu kannetes

Kui sisestate pearaamatu kannetena nt aruandvate isikute kuluaruandeid (AA) või sisestate kassamaksetes (KV) kulutšekkide eest tasumisi, siis kannete sisestamisel tuleb kindlasti täita (lisaks summadele) hankija väli, alusdokumendi kuupäev ja kulukoht.


Alates 1. detsembrist 2014 kehtib uus käibedeklaratsiooni vorm (allikas: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/kaibemaksuseaduse-selgitused/maksustamisperiood-ja)

Real 5.3 kajastatakse ettevõtluses (100%) kasutatava sõiduauto käibemaks ja real 5.4 kajastatakse osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto käibemaks. Kõik andmed kantakse Maksu- ja Tolliameti lehel deklaratsioonile automaatselt, k.a maksustamisperioodil kasutuses olnud sõiduautode arv.