Uus e-arve lahendus (EDI)

 1. Esimesena tuleks teha ära häälestus klienditabelis Üldandmed > Kliendid > Muud andmed > EDI seadistus selle kliendi peal, kellele soovitakse läbi API elektroonilisi dokumente edastama hakata. Dokumentide vastu võtmise jaoks ei ole vaja seadistust teha.
  Valida EDI Tunnus valikust soovitud teenusepakkuja:
  Järgmisena tuleb valida EDI teisenduse lahtrisse dokumendi liik, mida hakatakse saatma:
  Kui valitud dokumendi liigiga ei pea kaasa minema dokumendi pdf, siis prindivormi valima ei pea.


 2. Telemasse saatmiseks tuleb saadetav dokument aktiivseks teha (piisab ühest hiireklõpsust) ja käivitada skript (vajutada nuppu) Lisa >EDIOK. 3. Dokumendivaates päises on uus dünaamiline EDI seisundi väli 'EDI sündmus', mis hakkab vastavalt Noomi ja Telema või mõne teise  API suhtlusele dokumendi sündmustest end värskendama. Telema vanas lahenduses kasutusel olev seisundi väli on Noomis süsteemne ja jääb kasutamiseks muudeks seisunditeks.


   
  Seisundite nimetused 'EDI sündmus' väljal:

  >EDIOK = arve ootab üleskorjamist. See seisund peaks mõne aja möödudes muutuma >EDI-ks.  >EDI = teenusepakkujale on dokument edukalt saadetud .  NB!  >EDI on väljuv/eksporditav ja <EDI on sissetulev/imporditav dokument.
  >NOEDI = dokumendil oleval kliendil puudub EDI seadistus. Seda dokumenti enam automaatselt ei saadeta, soovi korral saab käsitsi saata seda EDI-nupuga  >EDIERR = dokumendi saatmine on ebaõnnestunud. Tuleks analüüsida viga sündmustes olevast logist. 4.  Skript Lisa >EDIOK lisab dokumendi sündmustesse kirje 'EDI valmis saatmiseks' ning uude EDI seisundi veergu tuleb kirje >EDIOK.


Sündmustesse tekib detailsem logi koos saadetud xml-ga.