Arvete mitmekaupa meilimine


Noomist on võimalik meilida arveid või ka muid dokumente hulgi – kas siis dokumendi kuupäeva järgi või märgistatud dokumente. See funktsioon vajab eraldi seadistamist.Perioodi valimine

Kui funktsioon Meili või trüki on Noomi seadistatud, siis leiate samanimelise nupu arvete nimekirjas ülevalt paremalt nurgast või Käivita-nupu alt.


Pärast nupu Meili või trüki vajutamist avaneb eraldi aken, kus küsitakse, mis perioodi arved tuleb saata. Perioodi saab valida kalendrist, mis avaneb kolme punktiga nupu alt.


Kui periood on valitud, tuleb vajutada nuppu OK, misjärel alustatakse arvete meilimist, mille kuupäev jääb valitud perioodi.


Märgitud dokumendi/dokumentide saatmine

Võimalik on ka ise märgistada dokumendid, mida soovitakse meilida. Dokumendi märkimiseks tuleb hoida all klaviatuuri nuppu CTRL ning teha samal ajal hiire vasakklõps real. Võimalik on valida ka mitu rida/dokumenti.


Pärast dokumentide märgistamist tuleb vajutada nupule Meili või trüki.


Teade toimingute toimumisest ning raport

Kui kirjad on saadetud, kuvatakse toimingute raport.


Meiliaadressi valik

Arvete hulgi meilimise eelduseks on, et arve saaja peale on klienditabelis korrektselt meiliaadress lisatud.

Meilide hulgi saatmisel võetakse meiliaadress kliendi kontaktandmetest, millel on sees linnuke Arveldused ja mis ühtib arvelt võetud osakonna otsikoodiga, kui kliendi puhul on kasutusel osakonnad.

  • Kui osakonna otsikood arvel on LA6-TEST, siis võetakse sama osakonna meiliaadress. Alltoodud näite puhul on selleks mari.test@gmail.com.
  • Kui kliendi peal ei ole ühtegi sobivat meiliaadressi, katkestatakse protsess ning arvet ei saadeta. Ilmub ka sellekohane teade.


Kirja sisu ja pealkirja muutmine

Arvega kaasa mineva kirja sisu ja pealkirja (subject) saate ise muuta Üldandmed > Muud andmed > Kellele meilitakse.Pealkirjale lisatakse arve number funktsiooniga %s


Saadetud kirja näidis: