Tootmine ja komplekteerimine

Tootmine ja komplekteerimine osutub vajalikuks siis, kui:

  • ühest kaubast toodetakse teist kaupa (nt 5-liitrisest pudelist villitakse 5 üheliitrist pudelit),
  • mitmest kaubast toodetakse ühte kaupa (nt 0,5 m kangast ja 0,5 kg täidisest toodetakse 1 padi),
  • ühest kaubast toodetakse mitut kaupa (nt jalgratta lammutamisel saadakse raam, esiratas, tagaratas, hammasratas, kett, sadul jne). 

Tootmine ja komplekteerimine vormistatakse TO.1 (komplekteerimise akt) dokumendiga. 


TO.1-l on ridades otsikoodi, partii, nimetuse, mõõtühiku, koguse, hinna ja objekti väli. Vajadusel saab juurde häälestada lisavälju, nt kulukoht, eesmärk. 

Otsikood – väljale sisestatakse või valitakse kaubatabelist sobiv kaup.

Partii – kui kasutatakse kaupadel partiide arvestust, siis tuleb valida partii. Kui partiide arvestust ei kasutata, siis jääb see väli tühjaks.

Nimetus – valitud kauba nimetus.

Mõõtühik  valitud kauba mõõtühik.

Kogus – sisestatakse valitud kauba kogus. See, mida toodetakse, on positiivse kogusega ja see, millest toodetakse, on negatiivse kogusega. Esimesena tuleb kirjeldada tootmises kasutatav kaup või kasutatavad kaubad negatiivse kogusega.

Hind – kajastab protsenti tervikust (omahinnast). Peab jälgima, et algse kauba, millest midagi tehakse, hind peab olema alati 1 ja tema saadus(t)e hinna summa peab olema samuti 1.

Objekt – tavaliselt toodetakse ühe (lao)objekti piires (info päises) – sel juhul ei pea objekti välja real täitma. Tootmist on võimalik teha ühelt (lao)objektilt teisele. Nt materjal asub ühel (lao)objektil, aga valmistooted tekivad teisele (lao)objektile. Sel juhul tuleb ridades täita objekt.

Märkused – lisalahter dokumendi päises, mis mahutab kuni 500 tähemärki. Märkuste lahtrisse saab kirjeldada konkreetse tootmisprotsessi iseärasused – nt kauba sertifikaadi nr, kauba erisused või muu info, mis on hiljem oluline.

NÄIDE 1. Ühest kaubast toodetakse teist kaupa

Kõige lihtsam tootmine on see, kui toodetakse ühest kaubast teist kaupa. Nt toodetakse kahest 5-liitrisest õlinõust 10 üheliitrist õlipudelit. Hind ehk osakaal on mõlemal juhul 1. Ühe kauba laohind muutub teise kauba omahinnaks laos vastavalt kogustele pärast lao sulgemist või avatud lao omahinna arvutamist.


NÄIDE 2. Mitmest kaubast toodetakse ühte kaupa

Kahest või enamast laos olevast kaubast toodetakse üks kaup. Nt toodetakse kahest 5-liitrisest õlinõust ja kümnest üheliitrisest pudelist 10 üheliitrist õlinõu. Hind ehk osakaalud on kõigil ridadel 1, sest tootmise tulemusena tekib üks kaup. Tootmises kasutatud kaupade laohind muutub uue kauba omahinnaks laos vastavalt kogustele pärast lao sulgemist või avatud lao omahinna arvutamist.


NÄIDE 3. Ühest kaubast toodetakse mitut kaupa

Üks kaup toodetakse mitmeks kaubaks, omahinna arvutamise osakaalud määratakse hinna veerus. Nt toodetakse jalgrattast jalgratta varuosad, mille hind peab kokku tulema 1 (kui ei tule, siis NOOM ei lase salvestada TO.1). Tootmises kasutatud kauba laohind muutub uute kaupade omahinnaks laos vastavalt kogustele ja osakaaludele pärast lao sulgemist või avatud lao omahinna arvutamist.

Teenuskulude lisamine toodetava kauba omahinda

Vahel on vajadus lisada toodetava kauba omahinda sisseostetud teenuse maksumus (nt padjapüüri õmblemise tasu) või tööd tegeva töötaja tööjõukulud (nt tasu villimise eest). Selleks tuleb teha kaubatabelisse kaubaartikkel teenusena ning lisada kaardil Omahind omahinna vaikeväärtus. Omahinna väärtust saab lisada perioodi piiranguga lepingu või kokkulepete järgi, samuti saab määrata objekti. Kui ei ole võimalik määrata konkreetset hinda ühiku kohta, vaid hind võib kõikuda erinevate koguste ja kaupade puhul, saab sisestada TO.1-le konkreetse summa koguse lahtrisse, sel juhul peab olema omahinna vaikeväärtus kaubatabelis 1,00.

TO.1 koostamine retseptist

TO.1 saab koostada Noomis oleva retsepti põhjal. Selline vajadus tekib juhul, kui on vaja mõnda komplekteerimise akti korduvalt sisestada. Nt toitude retseptid, mida on vaja korduvalt kasutada ja mille retsept on sama. Kõigepealt tuleb luua retsept(id) (vt Retseptide ja komplektide sisestamise juhendit), seejärel avada TO.1 üldvaade ja vajutada klaviatuuril CTRL+F5, mille tulemusena avaneb kiirvaliku aken retseptide tabelist.