Dokumentide numbrigeneraatorid

Kui soovite dokumendi numeratsiooni muuta, liikuge Dokumendid > Hooldus > Dok. numbrigeneraatorid.

Avaneb tabel dokumendi liikidega, millel on oma numbrigeneraator.


Kui soovite, et näiteks avansiaruande (GNR_DOCUMENT_NO_AA) numeratsioon algaks (uuesti) ühest (1), vajutage sisse  nupp, aktiveerige rida, mida soovite muuta, ja ekraani parempoolses osas väljale “Generaatori väärtus” sisestage 0.
NB! Sisestada tuleb soovitud numeratsiooni algusest ühe võrra väiksem number! Näiteks kui soovite, et numeratsioon algaks numbrist 1, sisestage 0. Kui soovite, et alustatakse numbrist 1000, sisestage 999.


Kui kustutate dokumendi ja ei soovi, et kustutatud dokumendi number läheks kaotsi, minge numbrigeneraatoritesse, valige vastav dokumendi liik, mille alt dokumendi kustutasite, ja sisestage väljale “Generaatori väärtus” number, millest alates numeratsiooni jätkataks. Näiteks kui kustutasite dokumendi numbriga 001243-9LV2, siis minge generaatori LV2 peale ja sisestage generaatori väärtuseks 1242.

Salvestamiseks vajutage nupule .


Teine variant juhuks, kui olete kustutanud mõne dokumendi ja ei soovi, et number vahelt kaotsi läheb, on luua kustutatud dokumendi numbriga uus dokument. Selleks tehke uus dokument ja minge lehele “Dok. number ja kuupäev”.

Vaikimisi on kasutajale dokumendi numbri lahter suletud ehk halli värvi ja sinna pole võimalik midagi sisestada.


Lahtrisse saab sisestada, kui vajutate sõnale “Dokument Nr” ja lahter muutub valgeks. Seejärel saate lahtrisse kustutatud dokumendi numbri sisestada.