Tellimuse tegemine ja Telemasse saatmine

Lattu sissetuleku tellimuse tegemine

Lattu sissetuleku tellimuse tegemiseks Noomis valige vasakult menüüst Dokumendid > Dokumendid >LS Lattu sissetulek > 1 Tellimus. Avaneb varasemate tellimuste nimekiri.


Uue tellimuse tegemiseks klõpsake nupul Uus. Avaneb uue dokumendi sisestamise aken.

Tellimuse päises tuleb kindlasti ära täita Hankija lahter. Hankija saate valida klienditabelist, kui klõpsate lahtri ees oleval sõnal "Hankija". Hankija andmed klienditabelis peavad olema korrektselt täidetud (olemas registrikood ja aadress). Kui tegemist on uue hankijaga, siis saate selle avanevasse klienditabelisse lisada nupuga Uus. Teie ettevõtte spetsiifikat arvestades võib olla vaja veel mõni lahter täita.

Tellimuse ridadesse saate valida kaubad kaubatabelist, kui klõpsate Otsikoodi või Nimetuse lahtri nurgas kolmel punktil. Tellitav kogus tuleb kirjutada lahtrisse Kogus. Ülejäänud lahtrid ridades täidetakse programmi poolt enamasti automaatselt kaubakaardi järgi. Hind tellimusel võetakse sama kauba ja sama hankija varasema sissetuleku pealt ja on ainult näitlik. Hinda hankijale tellimusega kaasa ei saadeta.

Kui kõik sellelt hankijalt tellitavad kaubad on tellimusele lisatud, salvestage tellimus nupuga Salvesta.


Tellimuse telemasse saatmine

Kui tellimus on valmis ja salvestatud, siis minge tellimuste nimekirjas uue tellimuse reale ja vajutage nuppu "Lisa>EDIOK". Uuele tellimusele lisatakse lahtrisse "EDI sündmus" , mis näitab programmile, et dokument on valmis Telemasse saatmiseks.

Mõne aja pärast tuleb  asemele , mis tähendab, et tellimuse on edukalt Telemasse saadetud.

Kui EDI sündmuse lahtrisse ilmub , siis see tähendab, et dokumendil oleval kliendil puudub EDI seadistus. Seda dokumenti enam automaatselt ei saadeta, soovi korral saab käsitsi saata seda EDI nupuga. Kui lahtrisse ilmub  , siis dokumendi saatmine on ebaõnnestunud. Tuleks analüüsida viga sündmustes olevast logist.